CCO Roadmap

De dagelijkse activiteiten van de Chief Customer Officer zijn gericht op de uitvoering van de bedrijfsstrategie. Voor de uitvoering van de Customer Experience strategie is het van cruciaal belang dat alle bedrijfsonderdelen een gezamenlijk einddoel voor ogen hebben. Zichtbare ondersteuning en uitvoering van het gehele Managementteam is hierbij essentieel. Een van de grootste verantwoordelijkheden van de CCO is de executie en begeleiding van de cultuurtransformatie naar een Klantgestuurde organisatie.

Klant Enthousiast Ondernemen

Naast de strategie zal de CCO een roadmap moeten ontwikkelen om de organisatie van een product georiënteerde naar een klantgeoriënteerde organisatie te loodsen.

Klanthousiast Ondernemen - Emotionele Klantwaarde

De organisatie bereikt de hoogste klantwaarde door te werken aan de emotionele klantbeleving. Een klantgestuurde organisatie is men niet zomaar van de één op de andere dag. Dat vergt namelijk de benodigde inzet en tijd. De verschillende fasen die hier genoemd worden, worden over het algemeen vaak in dezelfde context door elkaar heen gebruikt. Echter zijn in klantbeleving kenmerkende verschillen aan te geven. Men kan deze verschillende aanduidingen van klantbeleving dan ook niet zomaar door elkaar heen gebruiken. Klantgericht zonder Klantbewustzijn zal dan ook niet gaan werken. Voor elke fase in de reis in Klant enthousiast Ondernemen zijn een aantal onderdelen die de meeste aandacht vergen. Het is van uitermate groot belang dat de CCO de hierboven genoemde onderdelen serieus en met zorg behandeld.